CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Chương trình Đào tạo Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý

Chương trình Đào tạo Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý

27/03/2021 Admin

VÌ SAO BẠN CẦN HỌC KHOÁ NÀY?

Chương trình đào tạo Quản trị Tài chính dành cho nhà quản lý phi tài chính (FFM – Financial management for non-financial manager) được thiết kế dành cho nhà lãnh đạo, quản lý cấp trung – những người không chuyên về tài chính những kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc đọc và hiểu các báo cáo tài chính, quản trị hiệu quả chi phí , phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng đắn và kịp thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chương trình chú trọng vào việc cung cấp những công cụ phân tích tài chính, bài tập thực hành – nghiên cứu tình huống những công ty đã niêm yết.

SAU KHOÁ HỌC BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC GÌ?

Hiểu tổng quan về công tác tài chính – kế toán tại doanh nghiệp và tầm quan trọng của các thông tin tài chính – kế toán.

Đọc và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp và quan hệ giữa các báo cáo tài chính với nhau.

Hiểu và nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính quan trọng.

Đưa ra các quyết định tài chính quan trọng của doanh nghiệp dựa trên những thông tin tài chính như:

– Lập kế hoạch ngân sách

– Phân bố ngân sách

– Quyết định đầu tư

– Quyết định cấu trúc vốn

….

NHỮNG AI PHÙ HỢP VỚI KHOÁ HỌC NÀY?

– Lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đến việc hoàn thiện kiến thức về quản trị tài chính,

– Giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng bộ phận không chuyên về tài chính cần những kiến thức căn bản về tài chính để thực hiện việc ra quyết định và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,

– Cá nhân muốn tìm hiểu về các vấn đề tài chính căn bản trong doanh nghiệp và mong muốn được trang bị những kiến thức căn bản nhất về tài chính doanh nghiệp.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO