CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Lĩnh lực tài chính và kế toán

Lĩnh lực tài chính và kế toán

27/03/2021 Admin
  • Quản trị tài chính – Financial management
  • Các công cụ tài chính để đánh giá dự án đầu tư – Financial tools for evaluating investment projects
  • Phân tích báo cáo tài chính – Analysis of financial statements
  • Định giá doanh nghiệp – Business valuation
  • Lập và sử dụng ngân sách – Making and using budget
  • Quản lý vốn lưu động – Working capital management
  • Xây dựng hệ thống kế toán và báo cáo quản trị – Management accouting