CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Chương trình đào tạo

Nhóm năng lực cá nhân

27/03/2021 Admin

Các chương trình đào tạo được “may đo” thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp, các nghiên cứu về kinh tế và phát triển thị trường, các hội thảo với các chủ đề đương đại và cập nhật xu thế. Chương trình […]

Marketing dịch vụ – Services marketing Marketing bằng các công cụ mạng xã hội – Social media marketing Quản trị bán hàng – Sales management Quản trị khách hàng lớn – Strategic customer management Quản trị quan hệ khách hàng – Customer relationship management Quản trị lực lượng bán hàng – Managing the sales force […]

Quản trị tài chính – Financial management Các công cụ tài chính để đánh giá dự án đầu tư – Financial tools for evaluating investment projects Phân tích báo cáo tài chính – Analysis of financial statements Định giá doanh nghiệp – Business valuation Lập và sử dụng ngân sách – Making and using budget […]

Lĩnh vực nhân sự

27/03/2021 Admin

Quản trị nhân sự – Human resource management Thiết kế công việc – Job design Tuyển dụng cán bộ – Recruiment and selection Xây dựng hệ thống đãi ngộ – Reward management Xây dựng thương hiệu tuyển dụng – Human resources recruitment branding

Xây dựng bộ tiêu chuẩn định mức – Work standard development Quản trị dịch vụ – Service Management Thiết kế và kiểm soát hệ thống – System design and control Quản lý chất lượng – Quality management Quản trị tinh gọn – Lean management

Các chương trình đào tạo được “may đo” thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp, các nghiên cứu về kinh tế và phát triển thị trường, các hội thảo với các chủ đề đương đại và cập nhật xu thế. Chương trình […]

VÌ SAO BẠN CẦN HỌC KHOÁ NÀY? Chương trình đào tạo Quản trị Tài chính dành cho nhà quản lý phi tài chính (FFM – Financial management for non-financial manager) được thiết kế dành cho nhà lãnh đạo, quản lý cấp trung – những người không chuyên về tài chính những kiến thức từ tổng quát […]