CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Tư vấn doanh nghiệp

Đối với nền kinh tế thị trường mở cửa thì một yếu tố không thể thiếu ảnh hưởng tới sự thành công trong kinh doanh chính là việc tuân thủ pháp luật. Và chính vị vậy không thể phủ nhận vai trò to lớn của tư vấn pháp lý lý cho doanh nghiệp. Những sự […]

Học viện Antacademy cung cấp các dịch vụ tư vấn hiệu quả, thiết thực với các phương pháp luận tiên tiến hiện đại đã được sử dụng ở các nước phát triển trên thế giới. Phát triển chiến lược dựa trên công cụ BSC (Balanced Scorecard) Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Tái cơ cấu […]