CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Lĩnh vực nhân sự

Lĩnh vực nhân sự

27/03/2021 Admin
  • Quản trị nhân sự – Human resource management
  • Thiết kế công việc – Job design
  • Tuyển dụng cán bộ – Recruiment and selection
  • Xây dựng hệ thống đãi ngộ – Reward management
  • Xây dựng thương hiệu tuyển dụng – Human resources recruitment branding