CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Lĩnh vực Marketing & Sales

Lĩnh vực Marketing & Sales

27/03/2021 Admin
  • Marketing dịch vụ – Services marketing
  • Marketing bằng các công cụ mạng xã hội – Social media marketing
  • Quản trị bán hàng – Sales management
  • Quản trị khách hàng lớn – Strategic customer management
  • Quản trị quan hệ khách hàng – Customer relationship management
  • Quản trị lực lượng bán hàng – Managing the sales force
  • Quản trị kênh phân phối – Managing distribution channels