CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Mang tri thức, mô hình, công nghệ quản trị hiện đại để tối đa hoá hiệu quả và hiệu suất cho các tổ chức và con người Việt Nam
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRÍ - TÍN - NHÂN - TÂM - SÁNG
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Lấy người học làm trung tâm (active learning), dựa trên nguyên tắc vàng 10:20:70, trong đó học từ kiến thức chỉ chiếm 10%, từ phần thảo luận thông tin phản hồi chiếm 20%, từ các bài tập tình huống và dự án thực tế chiếm 70%

VỀ KHÁCH HÀNG