CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Giới thiệu

Học viện Ant Academy được thành lập với khát vọng lan toả tri thức, mô hình, công cụ quản trị hiện đại nhất tới cá nhân và tổ chức Việt Nam, giúp chúng ta kiến tạo hiệu quả tương lai của chính mình trong kỷ nguyên 4.0

SỨ MỆNH CỦA HỌC VIỆN ANT ACADEMY

Mang tri thức, mô hình, công nghệ quản trị hiện đại để tối đa hoá hiệu quả và hiệu suất cho các tổ chức và con người Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trí: Luôn tìm tòi các nguồn tri thức mới để không ngừng đưa các giá trị gia tăng đến cho khách hàng.

Tín: Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của mình.

Nhân: Xây dựng các quan hệ với khách hàng bên trong và bên ngoài với sự thiện chí, tinh thần nhân ái, vì lợi ích của nhau và của cộng đồng.

Tâm: Là nền tảng quan trọng trong mọi hoạt động của chúng tôi. Thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của mình với đạo  đức nghề nghiệp cao nhất. Chúng tôi hiểu rõ sứ mệnh phục vụ khách hàng và chỉ đảm nhận nhiệm vụ đó khi đủ khả năng.

Sáng: Sáng tạo đổi mới là nền tảng cho các ý tưởng sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi mang đến cho khách hàng, nhằm giúp khách hàng có những cải tiến, thậm chí đột phá trong hoạt động kinh doanh.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Ant Academy lấy người học làm trung tâm (Active learning), dựa trên nguyên tắc vàng 10:20:70, trong đó học từ kiến thức chỉ chiếm 10%, từ phần thảo luận thông tin phản hồi từ đồng nghiệp, bạn học và giảng viên chiếm 20%, và từ các bài tập tình huống, dự án thực tiễn 70%.

Đây là phương pháp giảng dạy và học tập đặt người học và trung tâm của bài giảng, giúp người học tự mình đúc rút ra các bài học dựa trên thông tin do giảng viên cung cấp, dựa trên phản biện từ những người học khác và từ các dự án áp dụng thực tiễn công việc của mình. Phương pháp học tập này sẽ kết hợp các phương pháp đào tạo kiến tạo, học theo vấn đề, theo nhóm, theo dự án và theo các hình thức mô phỏng thực tế ảo áp dụng công nghệ thông tin.