CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Nhóm năng lực lãnh đạo và quản lý

Nhóm năng lực lãnh đạo và quản lý

27/03/2021 Admin

Các chương trình đào tạo được “may đo” thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp, các nghiên cứu về kinh tế và phát triển thị trường, các hội thảo với các chủ đề đương đại và cập nhật xu thế.

Chương trình đào tạo nhóm năng lực lãnh đạo và quản lý dành cho ai?

 • Các nhà lãnh đạo cao cấp (C – level)
 • Lãnh đạo bậc trung
 • Lãnh đạo tổ, đội, nhóm

Năng lực lãnh đạo và quản lý gồm;

 • Năng lực tư duy lãnh đạo (tư duy hệ thống, toàn diện; tư duy về gốc, tư duy đơn giản và tư duy phản biện)
 • Phát triển khả năng lãnh đạo – Leadership development
 • Xây dựng và triển khai chiến lược thực thi – Developing inplemantation strategies
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện  – Planing and implemantation
 • Lập kế hoạch kinh doanh – Business plan
 • Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả cao – Developing high performing team
 • Quản trị sự thay đổi – Change management
 • Phân quyền, uỷ quyền và tạo động lực làm việc cho cấp dưới – Delegating and motivating employees
 • Quản lý nhân tài – Talent management
 • Định hướng phát triển nghề nghiệp cho cấp dưới – Career development for staff
 • Ứng dụng trí tuệ xúc cảm trong lãnh đạo – Emotional leadership