CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường

27/03/2021 Admin

Học viện Antacademy cung cấp các dịch vụ liên quan đến nghiên cứu thị trường Việt Nam và thị trường một số nước mà các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm với phương pháp khoa học, tin cậy và chính xác.