CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Lĩnh vực quản trị vận hành/hoạt động

Lĩnh vực quản trị vận hành/hoạt động

27/03/2021 Admin
  • Xây dựng bộ tiêu chuẩn định mức – Work standard development
  • Quản trị dịch vụ – Service Management
  • Thiết kế và kiểm soát hệ thống – System design and control
  • Quản lý chất lượng – Quality management
  • Quản trị tinh gọn – Lean management